BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

CH „SUPERSAM”
Katowice, ul. Piotra Skargi 6
centrum handlowo-usługowe

6 kondygnacji nadziemnych
garaże, powierzchnie handlowe, usługowe i gastronomiczne
1 kondygnacja podziemna handlowo usługowa
Powierzchnia użytkowa: 46 000 m2

Architekt: Konior Studio
Inwestor: DH SUPERSAM KATOWICE Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2013 – 2015

Zakres prac projektowych:
– projekt koncepcyjny
– projekt budowlany
– projekt przetargowy
– projekt wykonawczy

Opis konstrukcji:
Budynek o zwartej bryle, wypełniającej kwartał ścisłego centrum miasta. Wymiary w planie wynoszą ok. 139 x 61-79 m. Posadowienie zrealizowano na wspólnej ciągłej płycie fundamentowej. Konstrukcja nośna budynku jest żelbetowa, monolityczna, trzonowo-słupowa, ze stropami sprężonymi, kablobetonowymi w postaci płyt z tzw. grzybkami nad słupami oraz belkami. Posadowienie zrealizowano w technologii ścian szczelinowych.


Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }