BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

CH Stokrotka
Łomża, ul. Piłsudskiego/Zawadzkiej
centrum handlowe

1 kondygnacja nadziemna
brak kondygnacji podziemnych
powierzchnie handlowe
Powierzchnia użytkowa: 4 400 m2

Architekci: AP PROJEKT Sp. z o.o.
Inwestor: Stokrotka Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2003 – 2004

Zakres prac projektowych:
projekt budowlany
projekt wykonawczy

Opis konstrukcji:
Budynek posadowiony jest na stopach fundamentowych wykonanych ze szczelnego betonu o grubości średniej 70cm. W poziomie terenu zaprojektowano belki podwalinowe o wymiarach 30x70cm przenoszące obciążenie od elewacji bezpośrednio na stopy fundamentowe. Z uwagi na słabe grunty zaprojektowano silną posadzkę w formie płyty żelbetowej grubości 20cm odpowiednio dylatowaną. Stropodach zaprojektowano z betonu B37 jako płytowy bezpodciągowy oparty bezpośrednio na słupach. Wewnątrz obiektu zaprojektowano antresolę opartą na słupach żelbetowych. Na antresolę prowadzą schody oparte na belce żelbetowej 30x50 cm i płycie stropowej grubości 20 cm. Po obwodzie budynku biegnie belka żelbetowa o wymiarach 30x90 cm spinająca górę budynku.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }