BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Polonia Palace Hotel
Warszawa, Al. Jerozolimskie

7 kondygnacji nadziemnych
całkowicie podpiwniczony
Powierzchnia użytkowa: 20 000 m2

Architekt: M.Dumencic – Strabag Polska Sp. z o.o.
Inwestor: Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o.o.
Wykonawca: Strabag Polska Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2002 – 2005

Zakres prac projektowych:
projekt budowlany
projekt wykonawczy

Opis konstrukcji:
Budynek został wybudowany w 1913 r. Stanowi zwartą zabudowę z wewnętrznym dziedzińcem. Przedmiotem opracowania była przebudowa istniejącego Hotelu: modyfikacja ścian, rozbiórki ścian zbędnych i wykonanie nowych stropów oraz dachu, celem uzyskania wyższej klasy hotelowej obiektu. Modernizacja, adaptacja i rozbudowa tego zabytkowego budynku, odbywały się w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }