BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Hotel Intercontinental
Warszawa, ul. Emilii Plater
budynek hotelowy

5 kondygnacji podziemnych
45 kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia użytkowa: 45 523 m2
Powierzchnia całkowita: 56 000 m2
Wysokość: 164 m

Architekt: Arch. Tadeusz Spychała
Wykonawca: PORR Projekt und Hochbau AG
Inwestor: Sienna Hotel sp. z o.o.
Czas realizacji: 2001 – 2003 

Zakres prac projektowych:
Współautorstwo wraz z PORR Austria i weryfikacja konstrukcji we wszystkich fazach projektowania

Opis konstrukcji:
Konstrukcję podziemia stanowią otaczające ściany szczelinowe oraz ściany trzonów i słupy. Płyta fundamentowa wsparta fragmentarycznie pod największymi obciążeniami baretami. Do 21 piętra konstrukcję nadziemną stanowią ściany i słupy oraz wysoki na 50 m trójkątny słup dźwigający razem z dolną częścią budynku, pozostałe kondygnacje od 21 do 45. Elementami nośnymi od poz. 21 jest cały szereg żelbetowych tarcz wewnętrznych i zewnętrznych (największa ma rozpiętość 25,0 m). W części frontowej znajduje się dźwigar skrzyniowy, do którego na wieszakach stalowych w formie dużych rur jest podwieszonych kilka dolnych kondygnacji, dając w ten sposób, na dwóch dolnych kondygnacjach, efekt przestrzeni bezsłupowej, co widać w holu wejściowym.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }