BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

COSMOPOLITAN
Warszawa, ul. Twarda 2/4
Apartamenty

Wieża: 44 kondygnacje naziemne
Wysokość: 159 m,
Powierzchnia całkowita: ok. 55 000 m2

Architekt: Murphy/Jahn Architects LLC
Inwestor: Tacit Development Polska Sp. z o. o.
Czas realizacji: 2010 – 2014

Zakres prac projektowych:
– projekt zamienny budowlany
– projekt wykonawczy
– nadzór autorski


Opis konstrukcji:
Budynek wysokościowy mieszkalny zaprojektowany w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Stropy na siatce słupów 8,0 m x 7,2 m bezpodciągowe o grubości 25 - 35 cm w podziemiu. Na typowych kondygnacjach stropy sprężone kablobetonowe, z wkładkami odciążającymi, o grubości 23 cm. Nadwieszona konstrukcja oparta na trzech niezależnie pracujących dwukondygnacyjnych kratownicach w poziomach +8, +19, +31 podwieszonych na cięgnach do trzonu budynku.


 

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }