BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Warsaw Trade Tower Daewoo
Warszawa, ul. Chłodna 51
budynek biurowy

Budynek B – budynek biurowy:
3 kondygnacje podziemne
Powierzchnie użytkowa: 9,940 m2
42 kondygnacje nadziemne
Powierzchnie użytkowa: 66,060 m2
Powierzchnie całkowita: 91,570 m2
Wysokość: 184 m

Architekt: MWH Warsaw and RTKL Baltimore/US
Wykonawca: BOVIS POLSKA
Inwestor: DAE–POL
Czas realizacji: 1997 – 1999

Zakres prac projektowych:
projekt konstrukcji – we współpracy z RTKL Baltimore/US
projekt wykonawczy
weryfikacja projektu konstrukcji – Jerzy Błażeczek

Opis konstrukcji:
Konstrukcja budynku to zramowana rura zewnętrzna i trzon żelbetowy wewnątrz. Stropy to płyty żelbetowe zespolone, wylewane na blasze fałdowej na swobodnie podpartych belkach stalowych, rozpiętych między trzonami, a zramowaną rurą zewnętrzną. Podziemie składa się z trzech poziomów otoczonych 80 cm ścianą szczelinową. Płyta fundamentowa o grubości od 2 do 4,5 m jest oparta na 155 palach wierconych o średnicy 150 cm i dł. 12–14 m.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }