BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Raiffeisen Business Center
Warszawa, ul. Krucza róg ul. Pięknej

3 kondygnacje podziemne
8 kondygnacji nadziemnych
powierzchnie biurowe
Powierzchnia użytkowa: 22 500 m2
Podstawowa siatka słupów: 7,5 x 7,5 m

Architekt: Arch. A. Wyszyński
Wykonawca: EXBUD Kielce
Inwestor: Raiffeisen Centrum
Czas realizacji: 1998 – 2000

Zakres prac projektowych:

projekt budowlany
projekt wykonawczy

Opis konstrukcji:
Konstrukcja żelbetowa, monolityczna – stropy płaskie,
bezpodciągowe 25 cm i 30 cm w podziemiu. Płyta fundamentowa
1.20 m dwa trzony żelbetowe usztywniające z klatkami
schodowymi i szachtami windowymi. Biegi schodów i parapety
prefabrykowane.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }