BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Passat
Warszawa, Al. Jerozolimskie
budynek biurowy

2 kondygnacje podziemne (garaże)
9 kondygnacji nadziemnych
powierzchnie biurowe
Powierzchnia użytkowa: 16 000 m2
Podstawowa siatka słupów: nieregularna

Architekt:
Projekt budowlany: Dipl.Ing.Tadeusz Spychala – Wiedeń
Projekt przetargowy: APA Wojciechowski Architekci
Inwestor: EQUATOR REAL Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2001 – 2007

Zakres prac projektowych:
2001 – projekt budowlany
2005 – projekt przetargowy

Opis konstrukcji:
Płyty stropów części podziemnej grubości 25 cm zaprojektowano z betonu B37 jako bezpodciągowe, oparte na obwodzie na ścianach zewnętrznych. Dziewięciokondygnacyjna nadziemna część budynku jest przeznaczona na biura. Stropy części nadziemnej zaprojektowano z betonu B37 jako płytowe bezpodciągowe gr.25 cm, oparte bezpośrednio na słupach. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają trzony żelbetowe o grubości ścian 20 cm, stanowiące obudowę szybów dźwigowych i klatek schodowych, połączone w przestrzenny układ ramowy ze słupami powiązanymi płytami stropowymi.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }