BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

GDAŃSKI BUSINESS CENTER II
Warszawa, ul. Inflancka
budynek biurowy

3 kondygnacja podziemna (garaże)
7-9 kondygnacji nadziemnych (powierzchnie biurowe)
Powierzchnia użytkowa: ok. 51 800 m2

Architekt: HRA Architekci Sp. z o.o.
Inwestor: POLCOM INVESTMENT V Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2014 – ...


Zakres prac projektowych:
– projekt koncepcyjny
– projekt budowlany
– projekt wykonawczy


Opis konstrukcji:
Budynek podzielony jest dylatacją na dwie części. Wysokość konstrukcji żelbetowej części 9 kondygnacyjnej wynosi ok. 36 m. Maksymalne wymiary w rzucie kondygnacji podziemnej wynoszą ok. 113 m x 113 m. Zaprojektowano dwa alternatywne sposoby posadowienia budynku: na ciągłej płycie żelbetowej oraz na konstrukcji palowo-płytowej. Układ nośny budynku zaprojektowano jako słupowo-płytowy usztywniony ścianami trzonów.


 

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }