BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Europol Gaz S.A.
Warszawa, ul. Literacka

1 kondygnacja podziemna (garaż)
7 kondygnacji nadziemnych
Powierzchnie biurowe Europol Gaz S.A.
Powierzchnia użytkowa: 35 000 m2
Podstawowa siatka słupów: 7,8 x 8,9 m

Architekt: Dipl.Ing. Tadeusz Spychała – Wiedeń
Wykonawca:
PHZ BARTIMPEX – Polska
Waagner Biro – Wiedeń, Austria (konstrukcja stalowa Kokonu i Atrium)
Inwestor: EUROPOL GAZ S.A. – Warszawa
Czas realizacji: 1999 – 2001

Zakres prac projektowych:
projekt budowlany
projekt wykonawczy

Opis konstrukcji:

Budynek zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej płytowo–słupowej bezpodciągowej, posadowiony na płycie fundamentowej. Hale tenisowe przykryte płytami sprężonymi TT obciążone warstwą ziemi roślinnej. Środkowa część budynku w kształcie Atrium wykonana w konstrukcji stalowej. Wewnątrz Atrium klubo–kawiarnia w postaci stalowego "kokonu" powieszonego na wysokości 20 m.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }