BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Equator
Warszawa, Al. Jerozolimskie
budynek biurowy

3 kondygnacje podziemne (garaże)
16 kondygnacji nadziemnych
powierzchnie biurowe
Powierzchnia użytkowa: 18 000 m2
Podstawowa siatka słupów: nieregularna

Architekt:
Projekt budowlany: Dipl.Ing.Tadeusz Spychala – Wiedeń
Projekt przetargowy i wykonawczy: APA Wojciechowski Architekci
Inwestor: EQUATOR REAL Sp. z o.o.
Czas realizacji:
2003 – 2004
2006 – 2007

Zakres prac projektowych:
2003 – projekt budowlany
2004 – projekt przetargowy
2006 - 2007 – projekt wykonawczy

Opis konstrukcji:
Elementami konstrukcji nośnej części podziemnej są: ściana szczelinowa gr.80 cm, ściany żelbetowe gr.20 cm szybów wind i klatek schodowych oraz okrągłe słupy. Ściana szczelinowa będzie wykonana wzdłuż całego obwodu podziemia za wyjątkiem części ściany wschodniej. Konstrukcję nośną budynku stanowią słupy, ściany szybów windowych i klatek schodowych oraz żelbetowe ściany zewnętrzne. Płyty stropowe na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano żelbetowe o gr.25 cm.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }