BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Equator II
Warszawa, Al. Jerozolimskie
budynek biurowy

5 kondygnacji podziemnych (garaże)
15 kondygnacji nadziemnych (powierzchnie biurowe)
Powierzchnia użytkowa: 32 870 m2

Architekt: APA Wojciechowski Sp. z o.o.
Inwestor: ZENITH REAL Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2008 – ...

Zakres prac projektowych:
2008 - projekt budowlany
2008 - projekt przetargowo-wykonawczy
2010 - projekt wykonawczy

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }