BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Platinum Towers
Warszawa, ul. Grzybowska
zespół budynków mieszkaniowych
z usługami i parkingiem podziemnym


Dwie wieże:
3 kondygnacje podziemne
22 kondygnacje nadziemne
Powierzchnia użytkowa: ok. 45 000 m2
Powierzchnia całkowita: ok. 54 000 m2

Architekci: Piotr Majewski MWH–Architekci
Inwestor: Grzybowska Centrum Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2005 – 2009

Zakres prac projektowych:
projekt budowlany
projekt wykonawczy

Opis konstrukcji:
Trzykondygnacyjna część podziemna zamknięta jest ścianami szczelinowymi o grubości 60 i 80 cm, pełniącymi funkcję konstrukcyjnych ścian zewnętrznych piwnic. Siatka słupów w garażu podziemnym nieregularna, max rozpiętość 10.5 m. Płyty stropów części podziemnej grubości 27 cm, 32 cm oraz płytę stropu „0" gr. 25, 30 cm, 32,5 cm, 40 cm zaprojektowano jako bezpodciągowe, oparte na obwodzie na ścianach szczelinowych. Stropy części nadziemnej zaprojektowano jako żebrowe, z żebrami opartymi bezpośrednio na ścianach trzonów i podciągach o wymiarach. Podciągi są oparte na słupach międzyokiennych o wymiarach. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają trzony żelbetowe o grubości ścian 40 cm w części podziemnej i 30 cm w części nadziemnej stanowiące obudowę szybów dźwigowych i klatek schodowych, połączone w przestrzenny układ ramowy ze słupami powiązanymi płytami stropowymi. Ściany wewnętrzne trzonów wynoszą 20 cm.

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }