BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Portfolio

Atelier Residence
Warszawa, ul. Bagno 2/6
budynek apartamentowy

3 kondygnacje podziemne (parkingi)
15 kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia całkowita: ok. 30 000 m2

Architekt: OP ARCHITEKTEN Ziviltechniker GmbH – Wiedeń
Inwestor: SRF Poland Sp. z o.o.
Wykonawca: Budimex
Czas realizacji: 2005 – 2009

Zakres prac projektowych:
projekt budowlany
projekt wykonawczy

Wybierz realizację:

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }