BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

O firmie

BWL-Projekt Sp. z o.o. prowadzi działalność od października 1998 r.
Twórcą i założycielem Spółki oraz głównym projektantem przez cały okres działalności jest Jerzy Błażeczek.
Spółka jest pracownią autorską, kontynuatorką działalności projektowej prowadzonej w latach 1996 – 1998
przez Jerzego Błażeczka w ramach Pracowni Projektowej – Jerzy Błażeczek.

Przedmiotem działania BWL-Projekt jest:

 • projektowanie konstrukcji budowlanych
 • weryfikacja projektów konstrukcyjnych
 • projekty modernizacji budowli
 • rzeczoznawstwo i doradztwo w wyżej wymienionym zakresie
 • nadzory autorskie

Specjalnością pracowni jest projektowanie konstrukcji budynków wysokich.

Spółka w swojej działalności korzysta z najnowszych osiągnięć wiedzy światowej. Projektujemy wyłącznie przy
użyciu najlepszego oprogramowania komputerowego w tej dziedzinie, między innymi Autodesk ROBOT Structural Analysis Proffesional,
amerykańskich programów SAP 2000 i ETABS 2016 oraz własnego oprogramowania.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych projektantów oraz asystentów projektantów.
Od marca 2000 r. spółka posiada własne nowoczesne biuro o powierzchni 311 m2, aktualnie wyposażone
w 30 stanowisk komputerowych oprogramowanych licencjonowanym, specjalistycznym oprogramowaniem.
Przygotowani jesteśmy do realizacji dużych trudnych tematów.

W wykonywanych przez nas projektach oferujemy zleceniodawcom optymalne rozwiązania projektowe konstrukcji między innymi w zakresie oszczędności zużywanych materiałów (stali i betonu). Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania konstrukcyjne dla śmiałych, trudnych i ambitnych projektów architektonicznych. Przygotowani jesteśmy również merytorycznie, finansowo i lokalowo do znacznego zwiększenia rozmiarów działalności.

Firma przez cały okres działalności z uwagi na rozmiary realizowanych tematów ubezpieczona jest od bezpośrednich i pośrednich skutków błędów zawodowych. Obecnie na 2017 rok posiadamy polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w TUiR WARTA S.A. Poza tym przy dużych i trudnych projektach w uzgodnieniu z inwestorem bądź zleceniodawcą ubezpieczamy dodatkowo poszczególne tematy.
W dotychczasowej działalności zarówno w ramach Pracowni Projektowej jak i BWL-Projekt nie wystąpiły żadne błędy jak również szkody będące wynikiem naszych projektów. Jest to potwierdzeniem profesjonalizmu, wysokich kwalifikacjach i dużego doświadczenia naszego zespołu projektantów.

ZARZĄD

BWL-Projekt Sp. z o.o. reprezentują:

Jerzy Błażeczek – Prezes Zarządu (projektowanie, kontrakty)


Jerzy Błażeczek – mgr inż. budownictwa lądowego

 • 1973 r. dyplom Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • 1974 r. I Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy DYPLOM DLA WARSZAWY za pracę dyplomową
 • 1978 r. uprawnienia budowlane w zakresie projektowania Nr St-420/78
 • 1991 r. uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych Nr 33
 • 42 letni staż w projektowaniu konstrukcji.

Staż zawodowy:

 • 1973 – 1978 Miejskie Biuro Projektów WARCENT– asystent projektanta
 • 1979 – 1989 Biuro Projektów Budownictwa MIASTOPROJEKT – Budopol – projektant kierownik zespołu
 • 1990 – 1996 SAP Projekt Sp. z o.o. – główny projektant
 • od 1996 samodzielna działalność projektowa
 • 1996 – 1998 Pracownia Projektowa Jerzy Błażeczek
  od 1998 BWL-Projekt Sp. z o.o. przez cały okres działalności Spółki Prezes Zarządu, Główny Projektant
  oraz główny udziałowiec

Dorobek zawodowy:

1996 – 1998 Centrum Giełdowe ul. Książęca w Warszawie
Projekt konstrukcyjny: Pracownia Projektowa Jerzy Błażeczek i BWL-Projekt we współpracy z biurem A i B
Główny projektant konstrukcji: Jerzy Błażeczek
Główny projektant architektury: arch. A. Chołdzyński i S. Fiszer
7 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygnacje piwnic
Powierzchnia użytkowa: 29 000 m2

1997 – 1999 REFORM PLAZA (obecnie MILLENIUM PLAZA) budynek biurowy
Projekt konstrukcyjny – współautorstwo i weryfikacja – Pracownia Projektowa Jerzy Błażeczek
28 kondygnacji nadziemnych i 4 kondygnacje podziemne
Wysokość budynku: 121 m
Architektura: Vahap Toy – Istambuł Turcja

1997 – „IBI”, budynek biurowy i apartamentowy, ul. E. Plater w Warszawie
Projekt budowlany – Pracownia Projektowa Jerzy Błażeczek (główny projektant architektury
Prof. K. Kucza-Kuczyński)
8 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygnacje piwnic

1994 – 1996 „ILMET”, budynek biurowy, Rondo ONZ w Warszawie
Główny projektant konstrukcji w firmie SAP-Projekt: Jerzy Błażeczek Architektura M. Dumencic Realizacja: ILBAU Austria 21 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygnacje piwnic Powierzchnia użytkowa: 32.558 m2

1995 – 1996 Centra Handlowe dla Asco Metro (Niemcy)
Główny projektant konstrukcji w firmie SAP-Projekt: Jerzy Błażeczek

1994 – 1995 Hotel Sheraton, Plac Trzech Krzyży w Warszawie
Główny projektant konstrukcji w firmie SAP-Projekt: Jerzy Błażeczek
Architektura: T. Spychała i P. Szaroszyk
Realizacja: PORR Austria
8 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygnacje piwnic
Powierzchnia użytkowa: 38.700 m2

1993 – 1994 „AKTYN” budynek biurowy, ul. Chmielna w Warszawie
Główny projektant konstrukcji w firmie SAP-Projekt: Jerzy Błażeczek
Realizacja: ILBAU Austria
8 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja piwnic
Powierzchnia użytkowa: 19.400 m2

1991 – 1992 „IPC” budynek biurowy, ul. Koszykowa róg ul. Poznańskiej w Warszawie
Główny projektant konstrukcji w firmie SAP-Projekt: Jerzy Błażeczek
Realizacja: ILBAU Austria
8 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygnacje piwnic
Powierzchnia użytkowa: 15.722 m2

1990 – 1991 „KOLMEX”, budynek biurowy, ul. Grzybowska w Warszawie
Główny projektant konstrukcji w firmie SAP-Projekt: Jerzy Błażeczek
Architektura: T. Spychała
Realizacja: PORR Austria
8 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja piwnic
Powierzchnia użytkowa: 18.500 m2

1990 – Port Lotniczy w Warszawie
Weryfikacja konstrukcji w BPBB „Miastoprojekt-Budopol”
Realizacja: Hochtief Essen (Niemcy)
Okres realizacji: 1990 – 1992

1989 – Kościół Mormonów w Warszawie
Główny projektant konstrukcji w BPBB „Miastoprojekt-Budopol”: Jerzy Błażeczek
Realizacja: ILBAU Austria
Okres realizacji: 1989 – 1990
Powierzchnia użytkowa: 900 m2

1989 – „Chipolbrok”, budynek biurowy w Gdyni
Główny projektant konstrukcji w BPBB „Miastoprojekt-Budopol”: Jerzy Błażeczek
Realizacja: ILBAU Austria
Okres realizacji: 1989 – 1991
Powierzchnia użytkowa: 900 m2

1985 – 1987 Kompleks Hotelowy – Hotel INTURIST w Kijowie (Ukraina)
Główny projektant konstrukcji w BPBB „Miastoprojekt-Budopol”: Jerzy Błażeczek
Realizacja: Budimex i Budopol Kraków
Okres realizacji 1985 – 1987

Elżbieta Błażeczek – Wiceprezes Zarządu (finanse, kontrakty)

Jerzy i Elżbieta Błażeczek są również 100% udziałowcami Spółki BWL-Projekt.

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }