BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Kontakt

BWL-Projekt Sp. z o.o.
ul. Pęcicka 9
01-688 Warszawa
tel. (0 48 22) 832 21 35
tel. (0 48 22) 832 21 36
tel. (0 48 22) 833 62 79
fax. (0 48 22) 833 62 77
biuro@bwl-projekt.pl

Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000202831

NIP 118-13-78-693
Kapitał zakładowy: 50.000 zł.

BWL-Projekt Sp. z o.o.     mapa serwisu     english version   made in { re.PUBLIK }