BWL-Projekt BWL-Projekt - projektowanie konstrukcji

Contact

BWL-Projekt Sp. z o.o.
ul. Pęcicka 9
01-688 Warszawa
tel. (0 48 22) 832 21 35
tel. (0 48 22) 832 21 36
tel. (0 48 22) 833 62 87
tel. (0 48 22) 833 62 79
fax (0 48 22) 833 62 77

biuro@bwl-projekt.pl

Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000202831

NIP 118-13-78-693
Kapitał zakładowy: 50.000 zł.

BWL-Projekt Sp. z o.o.     site map     wersja polska   made in { re.PUBLIK }